7 Eylül 2012 Cuma


HZ. MEHDİ (AS) VE AHİR ZAMANDAKİ ÖNEMLİ ŞAHISLAR

578- HZ. MEHDİ (AS)'I MÜJDELEYEN BAŞI SARIKLI KİŞİ

Hz. Mehdi (as), çıkarken BAŞINDA SARIK OLACAK bir münadi, 'Bu, Allah'ın halifesi olan Mehdi'dir, ona uyunuz' şeklinde nida edecektir. (El-kavlu'l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.23)

579- HZ. MEHDİ (AS)'A ZEMİN HAZIRLAYAN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

DOĞU TARAFINDAN BİRTAKIM İNSANLAR ÇIKIP, Hz. Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır. (El-kavlu'l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.17)
ŞARKTAN BİR CEMAAT ÇIKAR VE HZ. MEHDİ (AS)'IN SALTANATINA YARDIM EDER. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 60)
Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi O GELECEK ŞAHIS (Hz. Mehdi (as)) olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. FAKAT O İLERİDE GELECEK ACİP ŞAHSIN (Hz. Mehdi (as)'ın) BİR HİZMETKÂRI (Yani, Hz. Mehdi (as)'ın hizmetinde olan bir şahıs olduğumu) VE ONA (Hz. Mehdi (as)'a) YER HAZIR EDECEK BİR DÜMDÂRI (zemin hazırlayacak bir öncüsü) VE O BÜYÜK KUMANDANIN (bütün İslam aleminin kumandanı olan Hz. Mehdi (as)'ın) PÎŞDÂR BİR NEFERİ (öncü bir askeri) OLDUĞUMU ZANNEDİYORUM. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. (Barla Lahikası, 28. Mektup, sf. 162)

580- YALANCI MEHDİLER

Ebu Hureyre -radiyallahu anh- anlatıyor: Resulullah Aleyhisselâm buyurdular ki: "OTUZ KADAR YALANCI DECCALLER ÇIKMADIKÇA kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder." (Tirmizi, Ebu Dâvud)

581- SAHTEKAR YAŞLI BİR ADAMIN İNSANLARI ALLAH'A İMANDAN UZAKLAŞTIRMASI (EVRİM TEORİSİNİN KURUCUSU CHARLES DARWIN'E İŞARET)

Amr ibn al-as rivayet etmiştir: "Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 'BEN BU ÜMMETİN İLKİYİM. HZ. MEHDİ (AS) BU ÜMMETİN ORTASINDA. HZ. İSA (AS) İSE SONUNDADIR. ARAMIZDA İSE SAHTEKAR YAŞLI BİR ADAM VARDIR." (Bihar ül Envar, 51. cilt, Kitab ul Gaybet, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, s. 132)

582- KENANİ İSMİNDEKİ ŞAHIS

Hadislerde ayrıca MEHDİ ZAMANINDA 'KENANİ' İSMİNDE BİR ADAMIN ÇIKACAĞI ve onun da çeşitli mücadelelerinin olacağı belirtilmektedir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, 'Kıyamet Alametleri', Pamuk Yayınları, s. 175)

583- KEHF EHLİ VE HZ. MEHDİ (AS)

İmam Ebu İshak Salebi tefsirinde Kehf kıssasını anlatırken diyor ki: "Mehdi çıktığı zaman EHL-İ KEHF'E GİDİP SELAM VERİNCE ALLAH ONLARI DİRİLTECEK VE MEHDİ'NİN YANINDA YERLERİNİ ALACAKLARDIR." (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 39)
ASHAB-I KEHF MEHDİ'NİN YARDIMCILARI OLACAKTIR. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder