7 Eylül 2012 Cuma


21- İSTANBUL'U MANEN, İLİMLE FETHEDECEKTİRHz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: "Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz, (altıncısı) MEDİNENİN (ŞEHRİN) FETHİ."
DENİLDİ Kİ: HANGİ MEDİNE? (HANGİ ŞEHİR?)
BUYURDU Kİ: KONSTANTİNİYYE (İSTANBUL).
(Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)
Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir: "… Zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
ALLAH KONSTANTİNİYYE'Yİ (İSTANBUL'U) ÇOK SEVDİĞİ DOSTLARININ ELİYLE FETHEDECEK... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. (Kıyamet Alametleri, s. 181)

22- BULUNDUĞU YERDE ÇOK SAYIDA BAYRAK OLACAKTIR

Konstantiniyye'nin fethi sırasında, SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN BİR BAYRAK DİKECEK, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra BİR BAYRAK DAHA DİKECEK ve diyecek ki "Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail'e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi." (El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)

23- HZ. MEHDİ (AS)'IN KUTSAL EMANETLERLE ÇIKMASI, İSTANBUL'DAN ÇIKACAĞINA İŞARETTİRAbdullah b. Surefeden rivayet edildi ki: "HZ. MEHDİ (AS)'IN BERABERİNDE, SÜSLENMİŞ BİR HALDE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN BAYRAĞI OLACAKTIR." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)
Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır... (Kıyamet Alametleri, s. 164)

HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ZAMANI

24- HZ. MEHDİ (AS)'IN GELİŞİ TÜM İNSANLAR İÇİN BİR MÜJDEDİRHZ. MEHDİ İLE MÜJDELENİN. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar... (Hz. Ebu Said el Hudri (ra) / Ramuz El-Ehadis 1. cilt, Sayfa 7, No 7 - Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

25- PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (AS)'IN MÜJDELENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR

Ebu'l Hicaf da Peygamber'in (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: ''HZ. MEHDİ (AS) HUSUSUNDA MÜJDELER OLSUN SİZLERE. Halkın dağıldığı ve zorlukların baş gösterdiği zaman Hz. Mehdi (as) zuhur edecektir...." (Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (as), s. 16; Bihar-ül Envar, cilt 51, s. 74)
EY İNSANLAR, MEHDİ'NİN ÇIKIŞI İLE MÜJDELENİN. Çünkü AIlah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O'nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır. (Yenabiu'l-Mevedde, Süleyman el-Hüseynî el-Kunduzî, s. 440)

26- HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETLERİ BİRBİRİ ARDINCA GERÇEKLEŞİRKıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. BİR DİZİDEKİ BONCUKLARIN ART ARDA KOPMASI GİBİ. (Ramuz-El Ehadis, 2776; Camiü's-Sagir, s.3167)
ALAMETLER, AĞI KOPARILIP KAÇAN BALIKLARIN BİRBİRİNİ KOVALADIĞI GİBİ KOVALAR. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 478)

27- ZUHURU ANİDEN OLACAKTIRKumait'ten; İmam Bakır'a gidip sordum: "Kaim Muhammed Mehdi ne zaman zuhur edecek?" Şöyle cevap verdi: "Aynı soru Allah'ın elçisinin önünde de sorulmuştu ve o şöyle demişti: "Onun çıkışı aniden olan yeniden diriliş anına benzer." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)
Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: "...Babalarımdan nakledilmiştir ki, HZ. MEHDİ (AS) GİZLİCE VE ANİDEN ZUHUR EDECEKTİR." (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)

28- ZULMÜN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE ÇIKAR

Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere.
 HALKIN DAĞILDIĞI VE ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR. Zulüm ve sitemle dolan yeryüzünü adaletle dolduracaktır… (Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 74)
KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARANE İŞLENMEDİKÇE, HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEZ. Bu vakitte, vaki olan ise, küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. İSLAM'IN VE MÜSLÜMANLARIN DAHİ ZAAFIDIR. BU VAKİT, RESULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN, EHL-İ İSLAM'IN GARİB DÜŞECEKLERİNİ ANLATTIĞI DEVİRDİR…. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 2. cilt, 381. Mektup, s. 1184-1186)


29- İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)'I İLK OLARAK 30-40'LI YAŞLARINDA TANIMAYA BAŞLAR

YAŞI 30 İLE 40 ARASINDA OLDUĞU HALDE GÖNDERİLECEKTİR... Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

30- HZ. MEHDİ (AS)'IN GELİŞİNDEN ÜMİT KESİLMESİ MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR

İNSANLARIN ÜMİTSİZ OLDUĞU VE "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ bir sırada Allah Hz. Mehdi (as)'ı gönderir. (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
HALK TAM ZUHURDAN ÜMİDİNİ KESTİĞİ ANDA O (HZ. MEHDİ (AS)) ZUHUR EDECEKTİR! Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! Ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun! (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 301)
... HZ. MEHDİ (AS), Resulullah (sav)'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR... (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

HZ. MEHDİ (AS) VE İSTANBUL

31- ÜMİTSİZLİĞİN VE ACILARIN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE ÇIKAR

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam'a şöyle arzettim: "...Bu emir (yani kıyam) (Hz. Mehdi (as)) çok uzadı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz." Buyurdu ki: "BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE HÜZÜNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR ZAMANDA VUKU BULACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 208)
... ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZUHURU ÜMİTSİZLİK VE YEİS ESNASINDADIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

32- İNSANLARIN ÇOĞUNUN KARARSIZ KALDIĞI BİR DÖNEM HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ VAKTİDİR

İmam Sadık'dan: "Zuhurundan önceki dönem uzun olduğu için yalnızca tek bir grup kararlı kalacak ve başka bir grup "Henüz doğmadı!" diyecek. Başkaları diyecekler ki, "Doğdu ve öldü." Diğerleri, "İmam Mehdi, başkasının vücudunda yeniden geldi ve konuşuyor" diyerek günaha girecekler." (Kemal'ud-Din, Cilt 2, bölüm 34:51)

1 yorum:

  1. madem hadis kitabları var ve sahih,bir olay oldukdan sonra ,bakın falan kitabta bu olaydan bahsediyor deniliyor,madem olaylar ahir zaman ve mehdililikle ilgili kitaplarda var,olmadan önce açıklasınlarda görelim.olay olmuş aa falan kitapta var ,yok yaa.açıkca yazıyorsa olmadan açıklansınnn

    YanıtlaSil